• دفتر مرکزی : 32229602 - 086    ایمیل : info@avajpak.com

شرکت آوج پاک با بهره گیری از دانش روز، سالهاست که نوآورانه به ارایه خدمات متنوع می پردازد.

پذیرایی و تشریفات

شرکت آوج پاک با بهره گیری از کادری مجرب و استفاده از اصول حرفه ای، تشریفات اداری  برگزاری مراسم و سمینارها را به انجام می رساند،   همچنین این شرکت طی قراردادهای متعدد ، درزمینه تهیه ، طبخ و توزیع غذای موردنیاز کارکنان ادارات و سازمانها فعالیت نموده است .کارکنان مورد استفاده در این بخش با طی دوره های آموزشی لازم و به روز آوری آموزشها در مقاطع زمانی مختلف و هم چنین رعایت موارد بهداشتی و ...خدمات بهینه ای به کارفرمایان ارائه می دهند . 

تماس با ما

  • ایران - اراک - ابتدای خیابان ملک - پشت سینما عصر جدید - ابتدای کوچه بحرالعلوم کدپستی : 3813676339
  • 32229602 - 086
  • 32225285 - 086
  • info@avajpak.com